Wil je meer weten dan alleen de beheerskosten van vastgoed? Dan kan je bij Dapple ook terecht voor de berekening van een Total Cost of Ownership (TCO).

TCO

Bij een TCO-berekening van Dapple kijken we naast de beheerkosten van duurzaam en circulair vastgoed ook naar de kosten van die de gebruiker maakt. We brengen de totale kosten voor het bezit van vastgoed gedurende de levensduur in beeld. Denk hierbij aan de ingebruikname van vastgoed, verloop van materialen(processen) en het slopen of afstoten van vastgoed of delen daarvan.

Jouw voordeel?

Met de TCO van Dapple heb je inzicht in alle kosten van vastgoed. Van nu en van morgen. Ook in relatie tot je circulaire en duurzame ambities. Hoe? Door een blik te geven in de toekomst van vastgoed.

Voor wie?

Dapple rekent een TCO door voor woningcorporaties, VvE’s, overheden, zorginstelling, bouwbedrijven, vastgoedbeheerders en ontwikkelaars. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bij renovatie, verbouwing en herbestemming van vastgoed.