In onze software en bedrijfsprocessen worden persoonlijke- en bedrijfsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Dapple Contracts & Technology B.V. met uw gegevens omgaat, welke gegevens er worden verwerkt en met welke doeleinden.

1. Toepasselijkheid

 • Dit is de privacyverklaring van Dapple Contracts & Technology B.V. gevestigd te Rotterdam met KvK-nummer 74881655. 
 • Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van alle applicaties, producten en/of diensten van Dapple Contracts & Technology en maakt onderdeel uit van de Overeenkomst die is afgesloten met Dapple Contracts & Technology B.V. en zijn/haar gebruikers.  
 • De begrippen zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Dapple Contracts & Technology B.V. worden in deze privacyverklaring op dezelfde wijze gehanteerd.

2. Gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens

Dapple Contracts & Technology B.V. kan bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken van zijn/haar gebruikers. De volgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Functie;
 • Geslacht;
 • IP-adressen, internetbrowsers en apparaat type;
 • Activiteitsgegevens op de website.

Daarnaast maakt Dapple Contracts & Technology B.V. gebruik van het verzamelen van data over het gebouw het beheer en onderhoud van het gebouw.

3. Doel verwerken gegevens

Dapple Contracts & Technology B.V. verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens met uiterste zorg. Wij nemen u graag mee in wat het doel is van het verwerken van deze gegevens.

 • Dapple Contracts & Technology B.V. kan de bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten Overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening zowel schriftelijk als telefonisch.
 • Data verzamelen over gebouwen en het beheer en onderhoud van deze gebouwen analyseren en onderzoeken. 
 • Aanmeldingen voor events, versturen van nieuwsbrieven en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken.

4. Bewaartermijn

Dapple Contracts & Technology B.V. bewaart bedrijfs- en persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Dapple Contracts & Technology B.V. verstrekt uw bedrijfs- en persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoeren van de Overeenkomst, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen de bedrijfs- en persoonsgegevens van u delen met:

 • opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van Dapple Contracts & Technology B.V.;
 • dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Dapple Contracts & Technology B.V. diensten te verlenen;
 • derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de Belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

6. Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. U heeft recht op…

 • inzage;
 • verbetering/aanvulling;
 • verwijdering;
 • beperken van de verwerking;
 • overdraagbaarheid;
 • bezwaar tegen verwerking.

U gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Stuur dan uw verzoek naar info@dapple.eu
Dapple Contracts & Technology B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

7. Gebruik van cookies

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet of smartphone. Dapple Contracts & Technology B.V. gebruikt cookies om de voorkeuren die je hebt ingesteld vast te leggen. 
 • De cookies worden gebruikt voor puur technische functionaliteit die ervoor zorgt dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Dapple Contracts & Technology B.V. maakt gebruik van Google Analytics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies het bezoekgedrag wordt bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden van Dapple Contracts & Technology B.V.

8. Beveiliging

Dapple Contracts & Technology B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. De volgende maatregelen zijn genomen: 
 

 • De website van Dapple Contracts & Technology B.V. maakt uiteraard gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding met bit encryptie.
 • Toegang tot de cloud omgeving van Dapple Contracts & Technology B.V. is beveiligd met een firewall.
 • Wachtwoorden van gebruikers worden met behulp van encryptiemethode versleuteld opgeslagen. 
 • De database met privacygevoelige informatie is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen.
 • Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 

9. Wijzigingen

Dapple Contracts & Technology B.V. behoudt het recht om deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen en heet te allen tijde het recht om dat te doen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om regelmatig onze website te raadplegen. 

10. Contact en/of vragen

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik en of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dapple Contracts & Technology B.V. verzamelde gegevens, neem dan contact op met Dapple Contracts & Technology B.V. via info@dapple.eu