Van ambities naar concrete plannen voor de verduurzaming van jouw vastgoedportefeuille. Daar kan Dapple je bij helpen! Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een routekaart voor een stapsgewijze verduurzaming. Een plan wat jou concreet helpt de doelstellingen uit het Klimaat- en Energieakkoord te behalen. Met verduurzamingsscenario’s creëren we een overzicht waaruit expliciete keuzes kunnen worden gemaakt.

De Future Value Screening die wij hebben ontwikkeld vormt daarbij het hart van de operatie. Deze screening geeft in de vorm van een rapport alle benodigde informatie voor de verduurzaming in één oogopslag weer. Met het rapport kunnen wij voor jou alle relevante doorsnedes maken en verduurzamingsstrategieën opstellen. Voor de gehele portefeuille of een deel daarvan. Uiteraard met inzicht in de benodigde investeringen, de impact op de exploitatiekosten en de impact op jouw CO₂-uitstoot. Daarmee heb je een krachtig instrument in handen om de verduurzamingsambities te vertalen in concrete plannen.