Vastgoedbeleggers, vastgoedeigenaren en vastgoedfinancierders hebben vanwege de lange termijn horizon te maken met de ESG-agenda en moeten het rendement op de assets beschermen. Dit betekent dat er steeds meer gekeken wordt naar impact investing

Impact investing gaat over de intentie, de toegevoegde waarde, effecten en de meetbaarheid van de investering in een asset. Maar hoe maak je de juiste keuze bij impact investing? Want anticiperen op één of enkele scenario’s was altijd een gok. 

Met de Future Value Screening wordt er een duidelijk beeld gegeven op de toekomstige financiële mogelijkheden van impact investing scenario’s. Of simpel gezegd: “Welke duurzame investering zorgt voor de hoogste toekomstwaarde?” 

De screening onderzoekt de invloed van verschillende scenario’s op de investerings- en risicowaarde van een asset. We laten makkelijk en overzichtelijk in een tabel de vergelijkingen zien tussen de verschillende investeringscases, waardoor er een optimale keuze kan worden gemaakt voor de beoogde impact investing. Een optimale keuze die in positieve zin niet alleen bijdraagt aan de ESG-agenda maar ook aan het risico-rendementsprofiel van een asset.