Grip op jouw vastgoed vormt de basis voor succes. Hoe meer grip je hebt, des te effectiever je aan de slag kan gaan met portefeuilleanalyses, variantenstudies en uitwerking van strategieën. Om grip te krijgen wil je antwoorden en inzichten. Hoe ziet bijvoorbeeld mijn huidige vastgoedportefeuille eruit? Welk deel is in eigendom en welk deel kent een huurconstructie? Maar ook hoe presteert mijn vastgoed functioneel en financieel?

Of juist op specifieke onderdelen zoals bijvoorbeeld adaptivieit, circulariteit duurzaamheid en energieprestatie? Wat valt er op te maken uit mijn meerjaren onderhoudsprognose? Voorbeelden van vragen die van invloed zijn om grip te krijgen op jouw vastgoed.

Om je concreet van antwoorden en inzichten te voorzien heeft Dapple een uniek product ontwikkeld. De Future Value Screening. Met deze screening vertalen we de in beginsel platte data naar bruikbare inzichten. We vullen data aan waar nodig op basis van gefundeerde aannames. Door middel van slimme doorsnedes geven we je grip op jouw vastgoedportefeuille. Dé basis voor professionele portefeuillesturing.

Vervolgens bepalen we in welke mate jouw huidige vastgoedaanbod aansluit op de toekomstige vraag en marktontwikkelingen. Deze ‘match’ tussen duurzaam en ‘vraag en aanbod’ geeft inzicht in de veranderopgave. Om invulling te geven aan deze opgave werken we meerdere scenario’s uit, die we vervolgens contant maken zodat jij deze objectief met elkaar kan vergelijken. Iedere scenario bestaat uit beoogde aanpassingen in de vastgoedportefeuille (nieuwbouw, verbouw, sloop, verkoop) en de bijbehorende planning. Een screening op een scenario is bij Dapple pas compleet indien deze ook inzicht geeft in de financiële consequenties, een gedegen risicoanalyse en bijpassende beheersmaatregelen. Daarmee geven we jou alle input die nodig is voor gedegen besluitvorming.