Vastgoedprojecten vragen om businesscases die sluitend zijn en een inkijk geven op de toekomst. Wij berekenen de haalbaarheid van jouw project gebaseerd op het realiseren van jouw doelstellingen. Een forecast of vastgoed die niet alleen nu maar ook in de toekomst betaalbaar en financierbaar is. Met de inzet van onze Future Value Screening maken we een financiële vertaling van jouw project en vastgoedportefeuille in een meerjarenraming en scenario’s met zicht op rendement en risico. Met dit inzicht kunnen er betere integrale afwegingen worden gemaakt tussen investering en exploitatie. Gefundeerd op degelijke rekenmodellen zetten wij onze creativiteit en expertise in om uw kasstromen te optimaliseren, risico’s te minimaliseren en daarmee jouw ambities waar te maken.