Future Value Screening

Vastgoed met de hoogste toekomstwaarde is adaptief, circulair en duurzaam!

Dit betekent dat we met elkaar steeds meer moeten nadenken over de toekomst van de gebouwde omgeving. De onderwerpen adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid komen steeds vaker aan bod en we kunnen niet meer wegkijken van de aanhoudende klimaatveranderingen. Sterker nog, de gebouwde omgeving moet in 2050 Parisproof zijn en dus verplicht energieneutraal.

De gebouwde omgeving moet worden voorbereid op de toekomst. Terecht, want de wereld om ons heen verandert steeds sneller en wij mensen veranderen mee. En daarmee ook de eisen die we aan gebouwen stellen. De gebouwen faciliteren deze veranderingen over het algemeen slecht wat leidt tot inefficiëntie voor de gebruiker of hele hoge aanpassingskosten. Anno 2020 is de vraag: hoe sluit je met je gebouw aan bij het ‘nieuwe’ normaal? Wat is het adaptieve vermogen? 

De Future Value screening van Dapple biedt inzicht in de toekomstwaarde van de adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid van verschillende gebouwen binnen een portefeuille. De screening hanteert de 7 layer-methodiek van Brand om de impact van gebouwingrepen en indicatoren te kwalificeren en daarmee de performance inzichtelijk te maken op het gebied van duurzaamheid en financiën.  

Ook wordt er gekeken naar de levensloop van componenten, want bij circulariteit is de gehele levenscyclus van een component van belang. Daarbij is in het financiële deel van de screening de begin- en restwaarde van componenten opgenomen. Dit versterkt het vervolggebruik van materialen en bouwdelen die gedurende de levensduur van een gebouw afkomen en/of worden toegevoegd.  

De screening is een krachtig instrument om te ondersteunen in de (circulaire) besluitvorming over de afweging tussen behoud of afstoot van gebouwen binnen de portefeuille of de aankoop van nieuwe gebouwen als toevoeging aan de portefeuille. 

Dapple. Validate real estate for a sustainable economy.

© Copyright 2020 Dapple | Ontwerp en realisatie Dapple | Privacyverklaring | Disclaimer


%d bloggers liken dit: