De Future Value Screening, een integraal circulair verduurzamingsplan

De Future Value screening geeft jou een integraal kijk op de toekomstige waardeontwikkeling vastgoed. Dapple doet dit door vastgoed circulair te waarderen. Zo krijg je een duidelijk beeld hoe vastgoed met een integraal circulair verduurzamingsplan maatschappelijk, energetisch en financieel toekomstbestendig kan worden gemaakt.

De Future Value Screening

Door allereerst een screening uit te voeren van het huidige vastgoed op het adaptieve-, circulaire en energetische vermogen met daarbij het historisch energieverbruik en een analyse van de verwachte exploitatiekosten worden strategische voorstellen uitgewerkt om op bouwkundig en energetisch vlak te verduurzamen. Aan de hand van het te verwachten toekomstige waardeontwikkelingen kunnen haalbare keuzes voorgelegd worden om op natuurlijke momenten duurzaamheidsmaatregelingen door te voeren.

Het vastgoed en zijn omgeving

Naast het vastgoed ofwel gebouw heeft het terrein ook grote invloed op mogelijk energetisch winst. Met de Future Value Screening wordt er ook aandacht besteedt aan bijvoorbeeld opwekking, energiebesparing, biodiversiteit en waterbuffering. Ook het adaptieve karakter van het terrein en de mogelijkheden tot elektrificeren van mobiliteit kunnen tot de scope van Future Value Screening behoren.

Jouw voordeel?

De Future Value Screening is het circulair waarderen vastgoed zodat je weet wat de impact is van de keuzes die vandaag worden gemaakt op de waarde in 2030 en verder.

Voor wie?

Future Value Screening is er voor woningcorporaties, VvE’s, overheden, zorginstelling, bouwbedrijven, vastgoedbeheerders en ontwikkelaars. Dit geldt voor bestaande bouw in het bijzonder bij natuurlijke momenten van renovatie, verbouwing en herbestemming van vastgoed.