Je bent op zoek naar waardebepaling die rekening houdt met de lange termijn. Een begrip dat niet de volatiliteit kent, maar dat meer een waardebegrip is waarin een bestendige langetermijnvisie tot uitdrukking komt. Een methodiek die de eisen van morgen van adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid niet alleen contant maken maar bij uitstek in staat is om jouw vastgoed op haar juiste waarde in te schatten. Met een betrouwbaar financieel model, dat spreekt natuurlijk voor zich.

Met een forcast op de toekomstige waardebepaling van een vastgoedobject, de ontwikkellocatie of de vastgoedportefeuille krijg je meer grip. Zeker nu de onzekerheid toeneemt is het van groot belang voor beleggingsvastgoed dat de toekomstige kosten en kasstromen geprognotiseerd worden door een kwantitatieve onderbouwing. Je wilt uit een screening van jouw vastgoed kunnen opmaken of er een kans bestaat dat je vastgoed op lange termijn minder courant of weerbaar is tegen leegstand. Maar ook voldoet aan de duurzame prestatie-eisen van het klimaatakkoord. Afgezet in verschillende scenario’s zodat je grip houdt op de marktwaarde van morgen.

Om op deze vraagstukken een antwoord te geven heeft Dapple de Future Value Screening ontwikkeld. Het gebruik van de screening kan worden ingezet op jouw specifieke behoefte. Afgestemd op jouw doel, perspectief en richtlijnen. Door het combineren van verschillende invalshoeken met onze kennis van wat vastgoed kost, de eisen van duurzaam vastgoed, circulariteit, juridische structuren en verduurzamingsmogelijkheden, weten we tot een reële en goed onderbouwde waarderingsforecast te komen.