Elk jaar worden er miljarden besteed aan onderhoud en de instandhouding van vastgoed. Dapple ziet veel partijen echter worstelen met de sturing. Bijvoorbeeld met het conditieniveau. Moet je je richten op conditieniveau 2 of toch 3? Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zitten met deze vraag, maar het antwoord zegt eigenlijk niet zoveel. Welke gebreken brengen de bedrijfsvoering echt in gevaar? En waar wil je dat het glimt? Daar draait het om.

Gebaseerd op de NEN 2767 helpt Dapple bij de onderhoudsvisie. De ingewikkelde materie van gebouwonderhoud vertalen we voor jou in eenvoudige, concrete en meetbare strategieën. Smart maar begrijpelijk voor alle betrokkenen. Van directie tot en met de operatie. Zodat iedereen inzicht heeft in elkaars belangen en daarop kan worden gestuurd.