Voor een lange termijn investeerder is het niet perse interessant wat de waarde vandaag is. Het is veel interessanter te weten of je aan je verplichting kan blijven voldoen. De reëel economische waarde waarbij er meer belang wordt gehecht aan forecasting en minder aan puntenwaarderingen.

In deze grillige markt wil je inzicht in de ontwikkeling van de toekomstwaarde van jouw vastgoed. Met andere woorden: een vergelijking tussen de IRR en Real Option Return (ROR) en het risicoprofiel van de toekomstige waardeontwikkeling van jouw vastgoed.

Om op deze vraagstukken een antwoord te geven heeft Dapple de Future Value Screening ontwikkeld. Het gebruik van de screening kan worden ingezet op jouw specifieke behoefte. Afgestemd op jouw doel, perspectief en richtlijnen. Door het combineren van verschillende invalshoeken met onze kennis van wat vastgoed kost, de eisen van duurzaam vastgoed, circulariteit, juridische structuren en verduurzamingsmogelijkheden, weten we tot een reëele en goed onderbouwde waarderingsforecast te komen.

Hoe dan?
Door het waarderen en contant maken van adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid (ESG) van een asset, weet je exact hoe een asset op termijn rendeert, waarbij een simulatie kan worden gemaakt tussen ‘worst case’, ‘as is’ en ‘best case’. Hiermee is de screening een krachtig instrument geworden om te ondersteunen in de (circulaire) besluitvorming. Een absolute must voor een vastgoedwereld die in een hoog tempo verandert en waarbij de circulaire economie aan de deur staat te kloppen.