Voor een vastgoedprestatiemeting heeft Dapple de Future Value Screening ontwikkeld. Met deze screening helpen we jou bepalen (of juist een nuance geven) wanneer vastgoed tot het koren of tot het kaf behoort. Duurzaamheid, circulariteit, adaptiviteit, energieprestaties, de juiste locatie, gebruikerstevredenheid, een hoog financieel rendement?

Dapple heeft met de Future Value Screening de passende prestatie-indicatoren samengebracht om  jou inzicht te geven bij jouw strategische beleid en de daaruit volgende doelstellingen. We maken de prestaties van de vastgoedportefeuille objectief meetbaar en vergelijkbaar. En we kijken naar onderliggende verbanden. Dit geeft niet alleen inzicht, maar het maakt ook de  knelpunten zichtbaar en brengt kansen aan het licht. Het levert de juiste input voor een onmisbare portefeuillesturing of huisvestingsplan, zodat de toekomstige portefeuille aansluit bij aspecten die jij belangrijk vindt.