Vastgoed is hot, maar is altijd sterk afhankelijk van de ‘haalbaarheid’. Dit komt door het feit dat de haalbaarheid per definitie een uitdaging is. Het gaat bij de haalbaarheid namelijk over grote- en complexe ontwikkelvraagstukken. Je wilt zo veel mogelijk grip krijgen op een proces met onzekerheden, waarin de context voortdurend verandert. Reëel financieel inzicht is dan een absolute randvoorwaarde om de beslissingen in het juiste perspectief te plaatsen. Met de inzet van de Future Value Screening zorgen we voor dat inzicht.