Marlijn Noorlander en Jacques van der Krogt begonnen tweeënhalfjaar geleden met Dapple. Zij adviseren vastgoedbedrijven op het gebied van duurzaamheid en koppelen de vastgoedwereld van nu aan die van de toekomst. Tijdens de Provada zullen ze met liefde vertellen hoe je dat kan aanpakken. Ook is er een geweldige lezing over de nieuwe manier van waarderen van gebouwen.

Ze begonnen met Dapple dus vóór de Corona­ periode, maar bewogen mee met de nieuwe situatie. Noorlander: ‘Wij zijn een circulair techbedrijf en dat betekent dat we bezig zijn om – op basis van data en een visie op de toe­ komst – de vastgoedsector te verduurzamen. Voor Corona lag de nadruk op het aanbieden van een digitaal product, maar daarna bleek dat vastgoedbedri­jven niet naar een technisch product zochten, maar naar een integrale oplossing.’ Volgens mede-founder Van der Krogt evolueerde Dapple tot een adviesbedrijf in het ver­duurzamen, waarbij het gebruik maakt van bestaande systemen om een goede berekening te maken van de mogelijkheden. Wat jouw opties zijn vanuit deze berekeningen bespreken zij graag met je tijdens de Provada.

Producten  
Dat advies om duurzamer te worden is gebundeld in de producten die Dapple aanbiedt: LCC (Life Cycle Cost, hoe kan je optimaal presteren in de ontwerpfase?), TCO (Total Cost of Ownership waarbij het gaat om beheer), DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan, hoe kan je een bestaand pand duurzaam onderhouden?). Het vierde product heet FVS (Future Value Screening, dat is het circulair waarderen van vastgoed, welke kosten en opbrengsten uit circulariteit kan je halen?) en dat is het meest uitgebreide product. Je gaat afspreken wat circu­lariteit betekent en daarna gaat het om de vraag hoe je dat kan bereiken.

Van der Krogt legt uit dat de kosten hierbij een voor­ name rol spelen. ‘Die transformatie is in onze ogen alleen mogelijk als je weet wat het kost én ook voor je kan opleveren. Het probleem van duurzaamheid is dat het vaak marketing is voor bedrijven, maar wij geloven erin dat je het financieel concreet moet maken zodat je aan de slag kunt.’ Noorlander vult aan: ‘Wij willen doorbreken dat het alleen om de idealen gaat; het is onzin dat je met duurzaam zijn geen geld kan verdienen.’

“Wij willen doorbreken dat het om idealen gaat”

Niet lineair
In de Coronaperiode is Dapple dus qua dienstverlen­ing verschoven van een leverancier van techniek naar een adviseur. Ze zullen het verhaal uitgebreid vertellen tijdens de Provada. Maar dat is zeker niet het enige wat de ondernemers anders zijn gaan doen in die periode, zo legt Van der Krogt uit. ‘Wij hebben er bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen om geen nieuwe mensen in dienst te nemen en zo te groeien. Wat je altijd hoort, is dat je moet groeien als bedrijf, maar het enige wat wij willen laten groeien is verduurzaming in de gebouwde omgeving.’ Er is een kernteam van vijf mensen en Dapple schakelt verder partners in die helpen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. ‘Dus we verkopen via de aange­haalde producten oplossingen en wij hebben daarin de regie, we denken dus niet lineair.’

“Wat is circulariteit nu voor jou?”

Het gaat dus om het aanbieden van de oplossing voor het probleem om duurzamer te worden en hierbij kunnen medewerkers van bedrijven ook helpen. Daarom geven wij ook masterclasses, legt Van der Krogt uit.’ Dat past wel bij die gedachte, we willen niet steeds een product leveren en dan uren verkopen, maar geloven in de oplossing. Dus als mensen zelf kunnen werken aan duurzaamheid dan vertellen we daar graag over.’ De basis is altijd volgens Van der Krogt: goed weten wat je wilt, want du­urzaamheid is een containerbegrip geworden. ‘Als je weet wat duurzaam­heid voor jou betekent dan kan je bepaalde doelen opstellen, daar ben je snel uit. Vervolgens kan je onderzoeken wat het beste is.’ En er is nog een heleboel werk te doen. Van der Krogt: ‘Er is een begin gemaakt, maar we zijn net bezig. Belangrijk is dat we allemaal het vertrekpunt bepalen: wat is nu circulariteit voor jou? Kijk straks maar eens rond op de Provada waar iedereen op papier heel goed bezig is, maar ondertussen halen we geen enkel doel uit het klimaatakkoord. Dat moet beter! Wij zouden die mensen daar allemaal graag van overtuigen de komende tijd!’